Nyheter

Innkalling til årsmøte i Rahk

Styret innkaller herved til årsmøte i Randaberg Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes den 15.03.2016 kl 2015 i Randaberghallen, Torvmyrveien 13, 4070 Randaberg.

Enkel bevertning.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.02.2016 til leder@randaberghk.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet gjennom epost og på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Randaberg Håndballklubb