Varsle om kritikkverdige forhold 

I Randaberg Håndball skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Randaberg Håndball tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 

Hva kan du varsle om? 

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. 

Alle innsendte varslinger tas imot av sekretær i styret og vil bli behandlet på en nøytral og profesjonell måte, enten av styret eller av nøytrale eksterne saksbehandlere. 

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: 

  • Mobbing/trakassering 
  • Diskriminering 
  • Vold/trusler 
  • Brudd på lover og regler 
  • Brudd på idrettslagets etiske retningslinjer eller normer 
  • Brudd på ulike lover (personopplysning, forurensing, korrupsjon mm.)

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her:(https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/

Hvor/til hvem sendes varselet? 

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det styrets sekretær som er den som vil ta imot varselet og tildele en saksbehandler.

Les mer om mitt varsel og hva et varsel er her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra! 

I Randaberg Håndball har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra.