Klubben

10272Håndballgruppen Randaberg Idrettslag (RIL) ble etablert i 1985.

Ildsjelene Nils Tvedt og Gro Lærum Håland skal ha hovedæren for dette.

Klubben Randaberg HK ble stiftet 01.01.2000 og ble samtidig opptatt som medlem i NIF og NHF.

Randaberg HK er registrert i Brønnøysundregistrene med bla. følgende informasjon:

  • Organisasjonsnummer: 984 088 515
  • Klubbnummer: 112700203355
  • Bankkonto: 3230. 07. 38094