Politiattest

Alle personer i Randaberg Håndballklubb med ansvars- eller tillitsforhold
overfor mindreårige, må fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Dette gjelder
trenere, lagledere, dommere og andre ansvarspersoner rundt laget.

HVORFOR KREVES DET POLITIATTEST?

Norges Idrettsforbund krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år
som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

SØKNADSPROSEDYRE

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest
er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må du også fylle ut og legge ved bekreftelse fra Randaberg Håndballklubb på at det foreligger et behov for politiattest.
Søknad utføres digitalt via denne lenken: https://attest.politiet.no
• Logg deg inn med kode
• Velg frivillige organisasjoner og last opp vedlegget

FREMVISNING AV POLITIATTESTEN

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for Søren Astrup eller et medlem av styret i klubben. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Rolf Tore Sande
Leder Randaberg Håndballklubb
Tlf. 932 56 612
E-post: leder@randaberghk.no