Godkjennelse av bilder

Til foreldre & foresatte

Angående gruppebilder og filming av spillere på Randaberg Håndball sine nettsider.
Klubben vil til tider legge ut informasjon på Randaberg Håndball sine hjemmesider eller Facebook side. Det kan være aktuelt å legge ut bilder/filmer av spillere og skrive om aktiviteter som foregår på turneringer, treninger og kamper.
Klubben ber om tillatelse til å legge ut bilder og filmer av deres barn på Randabergs hjemmesider.
Vi gjør oppmerksom på at det er trener/oppmenn som vurderer hva som skal legges ut.
Det vil kun bli lagt ut gruppebilder uten navn, ikke enkeltbilder av spillere på aldersbestemte lag. Tillatelse må innhentes for alle spillere – for de som er under 15 år må også foresatte/foreldre samtykke.
Randaberg HK benytter seg av retningslinjene utarbeidet av Norges Idrettsforbund. Detaljer finnes her.

Rolf Tore Sande,
Leder Randaberg HK