Riktige holdninger

Hverdagsregler for ”fair play”

– Jeg kjefter ikke på andre, men gir ros og oppmuntring
– Jeg trener og spiller kamper med godt humør
– Jeg behandler gjestende lag med respekt
– Jeg hjelper en skadet spiller uansett lag
– Jeg aksepterer dommerens avgjørelser
– Jeg takker dommeren og motstanderen etter kampen
– Jeg vet at idrett og rusmidler ikke hører sammen
– Jeg oppmuntrer våre supportere til god oppførsel
– Jeg vil være et positivt bidrag til klubben og nærmiljøet

Spillere

– Les og lær spillereglene
– Konsentrer deg om spillet, og la dommeren dømme
– Å pådra seg rødt kort for å slå eller sparke en motspiller, er uverdig
– Å ”prate” seg til kort , er unødvendig og dumt
– ”Filming” for å oppnå en fordel, er forsøk på juks
– Husk ditt ansvar som forbilde for de yngre spillerne
– Stygt og farlig spill kan påføre andre spillere varige skader – IKKE TA DEN SJANSEN

Foresatte

– Møt fram til trening og kamp – de unge ønsker det
– Gi oppmuntring til alle – ikke bare til dine egne
– Respekter lagleder og dommer – ikke prøv å påvirke dem
– Stimuler barna til å delta – ikke press dem
– Fokuser på leken og spillet – ikke på kampresultatet
– Støtt opp om klubben vår og det arbeidet som gjøres
– Møt opp, vis interesse og ta ansvar

 

Styret

– Styret har hovedansvaret for holdninger og miljø
– Handlingsprogrammet skal vektlegge både sportslig og sosial aktivitet
– Godt miljø er det beste grunnlaget for å lykkes med det sportslige
– Alle skal gis mulighet til å være med, og finne sin naturlige plass i klubben
– Trivsel er en hovedgrunn for å spille håndball
– Et godt og utviklende håndballmiljø skal være rusfritt
– Alle lag skal prioriteres

Lagledere

– Vær et positivt forbilde
– Sammen med treneren har du ansvar for spillerens oppførsel på banen
– Det du gjør er like viktig som det du sier – ”handling må følge ord”
– Lær spillerne respekt og toleranse for medspillere, motspillere og dommere
– Ros og oppmuntring er viktig. Kritikk skal være positiv og konstruktiv
– Ha god kontakt med spillernes foreldre/ foresatte
– Slå ned på kjeftbruk og banning både på og utenfor banen

Trenere

– Vær et positivt forbilde for ”dine” spillere
– Sammen med laglederen har du ansvar fro spillernes oppførsel på banen
– Du skal forlange ”Fair Play” av spillerne
– Du kan mer enn noen andre bidra til at spillerne ikke får diskvalifikasjon/ rødt kort
– Sørg for at spillerne lærer spillereglene
– Tillat aldri:
*stygt og farlig spill
*kjefting og banning
*”filming” for å oppnå fordeler
– Vær positiv og rettferdig