Klubbens mål

Sportslig målsetninger for Randaberg HK – I perioden 2012 – 2016

Randaberg HKs motto: “Håndball for alle” legges til grunn for klubbens sportslige satsing. Dette innebærer at klubben skal sikre tilbud til spillerne som ivaretar både bredde og topp.

Generelle målsettinger:

 • Alle som ønsker det skal få et tilbud i klubben – tilpasset eget ambisjonsnivå
 • Minihåndball: Klubben skal ha et ukentlig ball tilbud til aldersgruppen J/G 5-8 år
 •  Jenter 9-16 år: Klubben skal bygge grunnlag for å ha et lag i hvert års trinn hvert år etter Mini
 • Gutter 9-16 år: Klubben skal bygge grunnlag for å ha et lag i hvert års trinn hvert år etter Mini

Konkrete sportslige målsettinger:

 • J/G 12 år: Avdelingsvinner, minst to ganger i perioden
 • J/G 13-16 år: Minst to fylkesmestere i 1. divisjon og/eller regions mester-hvert år
 • J/G 13 – 16: Finale i stor turnering, minst en gang i perioden
 • J/G 14 år: Deltakelse i NM,- minst en gang i perioden
 • J 16 år: Deltakelse Bring serien.
 • Senior Damer : Opprykk og etablering i 2. Divisjon i løpet av perioden
 • Det skal være Damer B lag hvert år.
 • Etablering av herre senior lag med oppstart i 6. divisjon.

Individuelt:

 • Minst to spillere fra Randaberg HK på By J/G 16 minst to ganger i perioden
 • Minst to spillere fra Randaberg HK på Regionslag (J/G 17 år) – hvert år
 • Minst to spillere fra RaHK på Regional landslagssamling (J/G 14-17) minst to ganger i perioden
 • Minst en spiller fra Randaberg Hk på aldersbestemt landslag  minst to ganger i perioden
 • Minst en spiller fra Randaberg HK som i perioden spiller på elitenivå.

Dommere:

 • Utdanne nok dommere slik at vi oppfyller kravet fra Regionen til dommerkvote hvert år
 • Utvikle et godt dommermiljø slik at det er trivelig å være dommer i Randaberg HK
 • Følge opp nyutdannede dommere

Trenere:

 • Ha klar et skolert trener team (2 stk.) som  er klar til å ta over lag(G/J) som kommer opp fra Mini. For disse lag må det være på plass en god foreldre gruppe
 • Minst 2 av klubbens trenere tar utdanning tilsvarende trener I i perioden
 • Minst 1 av klubbens trenere tar utdanning tilsvarende trener II i perioden
 • Tilby trenere fra 12 – 16 i Randaberg HK deltakelse på Topp håndballseminar hver sesong hvor klubben dekker utgiftene
 • Minst to trenere fra klubben skal i perioden trene, sonelag bylag, regionslag eller lignende