Nyheter

Årsmøte 15. april 2021

Årsmøte i Randaberg Håndballklubb avholdes torsdag 15. april kl 19.00 i Randaberghallen (speilsalen). Dersom det av smittevernhensyn ikke lar seg gjøre med fysisk møte, avholdes årsmøtet digitalt.

Saker som ønskes tatt opp sendes via e-post til post@randaberghk.no senest 1. april 2021.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av RaHK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret, Randaberg Håndballklubb