Regler for sponsing av enkelt lag

Randaberg HK åpner for at hvert enkelt lag kan søke egne sponsorer, med følgende retningslinjer:

  • Inntekter fra sponsing og evt. dugnader bør og skal gå til utstyr og eller andre tiltak som styrker det rent sportslige.
  • Inntektene av Sponsing/dugnader skal stå på ”Konto hos Randaberg HK”
  • Klubbens kasserer samt en ansvarlig for det enkelte lag fører kontroll med det enkeltes lags konto.
  • Inntekter fra sponsing blir fordelt 75 % til lagkonto og 25 % til klubben for å fordele inntekter slik at det blir mest mulig økonomisk likhet mellom lagene. Hvis laget i løpet av en sesong skaffer 10 000 kr inn til klubben (dvs totalt 40 000 i sponsorpenger fordelt 75/25) får laget selv beholde 100 % av eventuelt overstående sponsorinntekter. Inntekter fra dugnader beholder laget 100 %.
  • Opphører laget og det står penger inne på følgende lags konto, tilfaller disse klubbkassen om ikke annet blir vedtatt på styremøte.
  • Det enkelte lag kan selge reklameplass på sin egen drakt, dog med unntak av ”hovedsponsorplassen midt på brystet” og plassen til utstyrsleverandøren. Klubbdressen og annet profileringsutstyr skaffet av klubben sentralt ”selger” styret reklameplass på, og er følgelig ikke fri for sponsorsalg for det enkelte lag. Ved salg av reklameplass på drakt er det viktig at sponsor dekker trykkekostnadene.
  • Lag må ikke selge sponsorplass til produkter/firma som er i direkte konkurranse med våre hovedsponsorer uten å klarere dette med disse.
  • Før det enkelte lag går ut og søker sponsor skal de klarere med sponsorutvalget at ikke andre har snakket med nettopp denne sponsoren, for å unngå at flere søker samme sponsor der det ikke er naturlig.
  • Lag som finner en stor sponsor/ hovedsponsor til hele klubben. En sponsor som gir inntekter flere år fremover jmfr. Våre sponsorpakker. Får en ”finnerlønn på ” 20 % av inntektene fra denne det første året. Dette gjelder ikke ved fornyelse av avtaler med eksisterende sponsorer.

Klubben er avhengig av inntekter for å kunne drives som i dag. Det er derfor meget viktig at hvert enkelt lag gjør en innsats for å skaffe sponsormidler etter overnevnte regler.
Ønsker også å presisere at om en sponsor ønsker å kjøpe utstyr (drakter, shorts eller bagger og lignende) til et konkret lag, må det regnes som et kr tilskudd til laget.. Og det skal følgelig regnes ut i fra 75/25% regelen. Det må altså ta høyde for 25 % ”klubbskatt” når prisen på utstyres beregnes.

Styrets sponsorkontakt er klubbens kasserer. Her kan dere få nærmere informasjon om hvilke firma som er våre hoved samarbeids partnere og lignende. Kasserer vil også være behjelpelig med å fakturere sponsorer for støtten.
Utstyr som kjøpes bør samordnes med klubbens materialforvalter. Og bør så langt som det er mulig foretas sammen med klubbens hoved innkjøp.
Er noe uklart ta kontakt med leder evt. kasserer/sponsorkomite.